W środę instruktorzy Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przeprowadzili z uczniami klas IV, V, VI warsztaty podczas, których uczniowie zapoznali się z technikami zdobienia jajek. Dziękujemy panu R. Chwalczykowi za pomoc w zorganizowaniu zajęć.